PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
im. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO

ul. NOWA 3; 47 - 330 ZDZIESZOWICE;
tel. 077-4845230


www.sp3_zdzieszowice.wodip.opole.pl

sp3_zdzieszowice@wodip.opole.pl